Koyu Tema Açık Tema Menü

Suyakanmış Hatun Binti Abdurrahman Vakfı

Tarihçe

Vakfiyemiz 1511 tarihlidir. Bu tarih itibariyle Kayseri’mizin en eski ve Türkiye’nin de en eski mülhak vakıflarındandır. Vakfımız tarihi ve geçmişi itibariyle maneviyatı güçlü bir kurucuya ve yöneticilere sahiptir. Vakfımızın kurucusu olan “Suyakanmış Hatun” isimli bilge şahsiyet 15. Yüzyılda yaşamıştır. Halkımızın güçlü rivayetlerine istinaden Suyakanmış Hatunun evliya kişiliği ön plana çıkmış ve yüzyıllardır dile gelen hikayeleri halk arasında söylenmektedir. Kendisine yapılan türbe Hunat Mahallesinde, Yanıkoğlu Camisinin arka tarafında bulunmaktadır. Bu şahıs için anlatılan en güzel olaylardan biri de ;

Osmanlı İmparatorluğu Ordularının Doğu Seferi esnasında Kayseri’de verdikleri molada bütün ordunun susuzluğunu elindeki tek testiyle gidermesidir. Bütün ordu bu testiden su içimiş ve testideki su hiç eksilmemiştir. Bunun gibi kerametlerle dolu hayatı olan vakfın banisinin vakfettiği araziler ve mallardan gelen gelirler de yine aynı şekilde hayır işlerine, ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı kullanılmaktadır. Lakin vakfiyesinde yeralan oldukça çok olan araziler ve arsalar zamanla kaybolmuş ve elde kalanlar değerlendirilmiştir. Vakfımız hayır hizmetlerine devam etmektedir.

Türbemizin Eski Hali

Türbe Fotoğrafı 1920

Türbemizin Yeri

Sayfanın en üstüne gitmek için basın.